Ogólnopolska konferencja naukowa
Kultura studencka okresu PRL

Warszawa, 24 maja 2018 r.
WDIB - LogoWP UW - Logo

Zaproszenie

Katedra Antropologii Mediów i Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Kultura studencka okresu PRL. Celem konferencji jest interdyscyplinarne spojrzenie na procesy, które tworzyły i rozwijały kulturę studencką w okresie realnego socjalizmu. Chcemy zastanowić się nad znaczeniem tej kultury dla rozwoju idei i prądów artystycznych, kulturowych, intelektualnych oraz nad ich instytucjonalnym wymiarem. Spróbujemy przyjrzeć się zarówno jej konformistycznemu uwikłaniu, jak i znaczeniu dla postaw buntu i oporu.

W tym celu zapraszamy specjalistów wszystkich dyscyplin, którzy są zainteresowani pogłębionym spojrzeniem na kulturę studencką minionego okresu. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się nie tylko okazją do wymiany poglądów i żywej intelektualnej dyskusji, ale także do wzajemnego poznania się.

Dla słuchaczy wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.